Rejestracja

Nazwa firmy

E-mail: login

Osoba kontaktowa

Telefon


Klikając "Zarejestruj firmę" wyrażam zgodę na magazynowanie i przetwarzanie danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, przez Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk, z siedzibą przy ulicy Siedlickiej 4 w Gdańsku, w celu kontaktu przy organizacji Inżynierskich Targów Pracy 2021 oraz z ofertami udziału w kolejnych edycjach ITP. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Informujemy, że w dowolnym momencie Państwa zgoda może zostać cofnięta, mogą Państwo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Stowarzyszenia spod adresu, którego zgoda dotyczy. Wyrażenie zgody jest konieczne do zawarcia umowy.